Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności XI kadencji (2019-2021)

  

Prezes

prof. dr hab. Agnieszka Kita (UP Wrocław)


V-ce Prezes

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW)

dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, prof. UPP (UP Poznań)           


Sekretarz

dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk (PŁ)
                

Z-ca Sekretarza

dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. nadzw. (SGGW)

Skarbnik

dr hab. Magdalena Montowska , prof. UPP (UP Poznań)

Z-ca Skarbnika

dr inż. Anna Kancelista (UP Wrocław)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak (UR Kraków)

dr hab. Aleksandra Wilczyńska prof. UMG (AM Gdynia)

dr hab. inż. Mariusz Witczak prof. UR (UR Kraków)

dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw. (UR)

dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. nadzw. (UP Lublin)

dr hab. Małgorzata Gumienna prof. UPP (UP Poznań)

dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. nadzw. (UWM)

prof. dr hab. Joanna Kawa-Rygielska (UP Wrocław)