Główna Komisja Rewizyjna


Główna Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zebranie Delegatów do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

Przewodniczący

prof. dr hab. Krzysztof Surówka (UR Kraków)

 
Członkowie

prof. dr hab. Wanda Kudełka (UE Kraków)

prof. dr hab. Maria Śmiechowska (PŁ)

dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, prof. nadzw. (PŁ)

dr hab. inż. Paweł Glibowski, prof. nadzw. (UP Lublin)