Konferencje 2019

 


 

 

 

logo mloda kadra olsztyn 2019

 

 

 

XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
oraz
VII International Session of Young Scientific Staff
"Żywność - wczoraj, dziś i na zdrowe jutro"

Olsztyn, 23-24 maja 2019r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Olsztyński

Wydział Nauk o  Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Sekcja Chemii Żywności

Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
Oddział Olsztyński

Szczegóły: www.uwm.edu.pl/kpichsr/smkn2019/index.html      Komunikat: pobierz

Facebook:https://www.facebook.com/smkn2019/


 

 

Oleje jadalne
Od surowca do zdrowia konsumenta

 

Poznań, 12-13 czerwca 2019r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów

Wydział Nauk o  Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Szczegóły: www.scitt.up.poznan.pl/konferencja2019      Komunikat: pobierz