Walne Zebranie Delegatów


Zgodnie z §21 statutu PTTŻ Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Delegaci wybrani na Walne Zebranie kadencja 2015-2018:

Oddział Gdański

Dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter

Prof. dr hab. Maria Śmiechowska

Oddział Lubelski

Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Dr hab. inż. Małgorzata Karwowska

Dr hab. inż. Jolanta Król

Dr hab. inż. Joanna Stadnik

Dr Michał Świeca

Oddział Łódzki

Dr inż. Elżbieta Polak

Dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk

Dr inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek

Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

Oddział Małopolski

Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Dr hab. inż. Wanda Kudełka prof. nadzw.

Dr hab. inż. Piotr Gębczyński prof. nadzw.                           

Dr hab. inż. Lesław Juszczak prof. nadzw.

Dr hab. inż. Mariusz Witczak

Dr inż. Marek Sady

Oddział Olsztyński

Dr inż. Janusz Pomianowski

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska

Dr inż. Fabian Dajnowiec

Oddział Podkarpacki

Dr inż. Dorota Kalicka

Dr inż. Tomasz Cebulak 

Oddział Szczeciński

Prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz

Dr inż. Arkadiusz Żych

Oddział Warszawski

Dr hab. inż. Ewa Jakubczyk

Dr inż. Dorota Nowak

Dr inż. Ewa Gondek

Dr hab. inż. Dorota Pietrzak

Dr hab. inż. Edyta Lipińska

Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Oddział Wielkopolski

Prof. dr hab. Janusz Czapski

Prof. dr hab. Edward Pospiech

Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz

Dr Hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska

Dr hab. Magdalena Rudzińska

Dr inż. Tomasz Szablewski

Mgr inż. Monika Przeor

Oddział Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita

Dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska prof. nadzw.

Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska prof. nadzw.

Dr inż. Radosław Spychaj

Dr inż. Piotr Juszczyk

Mgr inż. Ewa Walaszczyk

Dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos prof. nadzw.