Główna Komisja Rewizyjna


Główna Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zebranie Delegatów do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

Przewodniczący

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka (UR Kraków)

 
Członkowie

Dr hab. Grażyna Krasnowska prof. nadzw. (UP Wrocław)

Dr hab. Dorota Pietrzak (SGGW)

Dr hab. Joanna Stadnik (UP Lublin)

Dr inż. Dorota Nowak (SGGW)